BaseGenerationParameters

BaseGenerationParameters class

Parametrar för generering av streckkodsbilder.

public class BaseGenerationParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AutoSizeMode { get; set; }Anger olika typer av automatiska storlekslägen. Standardvärde: AutoSizeMode.None.
BackColor { get; set; }Streckkodsbildens bakgrundsfärg. Standardvärde: Color.White. SeColor .
Barcode { get; }FårBarcodeParameters som innehåller alla streckkodsegenskaper.
Border { get; }FårBorderParameters som innehåller alla konfigurationsegenskaper för streckkodsgräns.
CaptionAbove { get; }Bildtext ovanför streckkodsbilden. SerCaptionParameters .
CaptionBelow { get; }Bildtext under streckkodsbilden. SerCaptionParameters .
ImageHeight { get; set; }Streckkodsbildhöjd närAutoSizeMode egenskapen är inställd på AutoSizeMode.Nearest eller AutoSizeMode.Interpolation.
ImageWidth { get; set; }Streckkodsbildbredd närAutoSizeMode egenskapen är inställd på AutoSizeMode.Nearest eller AutoSizeMode.Interpolation.
Resolution { get; set; }Hämtar eller ställer in upplösningen för streckkodsbilden. Ett värde för båda dimensionerna. Standardvärde: 96 dpi.
RotationAngle { get; set; }BarCode bildrotationsvinkel, mätt i grader, t.ex. RotationAngle = 0 eller RotationAngle = 360 betyder ingen rotation. Om RotationAngle INTE är lika med 90, 180, 270 eller 0, kan det öka svårigheten för skannern att läsa bilden._x000 Standardvärde: 0.

Se även