BorderDashStyle

BorderDashStyle enumeration

Anger stilen för streckade kantlinjer.

public enum BorderDashStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Solid0Anger en heldragen linje.
Dash1Anger en linje som består av bindestreck.
Dot2Anger en linje som består av punkter.
DashDot3Anger en linje som består av ett upprepande mönster av streck-dot.
DashDotDot4Anger en linje som består av ett upprepande mönster av streck-dot-dot.

Se även