BorderDashStyle

BorderDashStyle enumeration

Anger stilen för streckade kantlinjer.

public enum BorderDashStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Solid 0 Anger en heldragen linje.
Dash 1 Anger en linje som består av bindestreck.
Dot 2 Anger en linje som består av punkter.
DashDot 3 Anger en linje som består av ett upprepande mönster av streck-dot.
DashDotDot 4 Anger en linje som består av ett upprepande mönster av streck-dot-dot.

Se även