BorderParameters

BorderParameters class

Streckkodsbild kantparametrar

public class BorderParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
Color { get; set; }Kantfärg. Standardvärde: Color.Black.
DashStyle { get; set; }Border dash style. Standardvärde: BorderDashStyle.Solid.
Visible { get; set; }Kantsynlighet. Om false än parametern Width ignoreras alltid (0). Standardvärde: false.
Width { get; set; }Border width. Standardvärde: 0. Ignoreras om Visible är inställt på false.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaBorderParameters .

Se även