ToString

BorderParameters.ToString method

Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaBorderParameters .

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar dettaBorderParameters.

Se även