Width

BorderParameters.Width property

Border width. Standardvärde: 0. Ignoreras om Visible är inställt på false.

public Unit Width { get; set; }

Se även