CodabarChecksumMode

CodabarChecksumMode enumeration

Anger kontrollsummaalgoritmen för Codabar

public enum CodabarChecksumMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Mod10 0 Anger Mod 10-algoritm för Codabar.
Mod16 1 Anger Mod 16-algoritm för Codabar (rekommenderad AIIM).

Se även