CodabarChecksumMode

CodabarChecksumMode enumeration

Anger kontrollsummaalgoritmen för Codabar

public enum CodabarChecksumMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Mod100Anger Mod 10-algoritm för Codabar.
Mod161Anger Mod 16-algoritm för Codabar (rekommenderad AIIM).

Se även