CodabarParameters

CodabarParameters class

Codabar-parametrar.

public class CodabarParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
CodabarChecksumMode { get; set; } Hämta eller ställ in kontrollsummaalgoritmen för Codabar-streckkoder. Standardvärde: CodabarChecksumMode.Mod16. För att aktivera checksummeberäkning, ställ in värde EnableChecksum.Yes till egenskapen EnableChecksum. SeCodabarChecksumMode .
CodabarStartSymbol { get; set; } Startsymbol (tecken) för Codabar symbology. Standardvärde: CodabarSymbol.A
CodabarStopSymbol { get; set; } Stoppsymbol (tecken) för Codabar symbology. Standardvärde: CodabarSymbol.A

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCodabarParameters .

Se även