CodabarParameters

CodabarParameters class

Codabar-parametrar.

public class CodabarParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
CodabarChecksumMode { get; set; }Hämta eller ställ in kontrollsummaalgoritmen för Codabar-streckkoder. Standardvärde: CodabarChecksumMode.Mod16. För att aktivera checksummeberäkning, ställ in värde EnableChecksum.Yes till egenskapen EnableChecksum. SeCodabarChecksumMode .
CodabarStartSymbol { get; set; }Startsymbol (tecken) för Codabar symbology. Standardvärde: CodabarSymbol.A
CodabarStopSymbol { get; set; }Stoppsymbol (tecken) för Codabar symbology. Standardvärde: CodabarSymbol.A

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCodabarParameters .

Se även