CodabarSymbol

CodabarSymbol enumeration

Anger start- eller stoppsymbolen för Codabars streckkodsspecifikation.

public enum CodabarSymbol : short

Värderingar

namn Värde Beskrivning
A 65 Anger tecken A som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
B 66 Anger tecken B som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
C 67 Anger tecknet C som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
D 68 Anger tecknet D som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.

Se även