CodabarSymbol

CodabarSymbol enumeration

Anger start- eller stoppsymbolen för Codabars streckkodsspecifikation.

public enum CodabarSymbol : short

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
A65Anger tecken A som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
B66Anger tecken B som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
C67Anger tecknet C som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.
D68Anger tecknet D som start- eller stoppsymbol för Codabars streckkodsspecifikation.

Se även