CodablockParameters

CodablockParameters class

Codablock parametrar.

public class CodablockParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
AspectRatio { get; set; } Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
Columns { get; set; } Antal kolumner.
Rows { get; set; } Antal rader.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCodablockParameters .

Se även