CodablockParameters

CodablockParameters class

Codablock parametrar.

public class CodablockParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
Columns { get; set; }Antal kolumner.
Rows { get; set; }Antal rader.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCodablockParameters .

Se även