Code128Emulation

Code128Emulation enumeration

Funktionskodord för kod 128-emulering. Gällde endast för MicroPDF417. Ignoreras för streckkoderna PDF417 och MacroPDF417.

public enum Code128Emulation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen kod 128 emulation
Code903903UCC/EAN-128-emulering. Textkomprimeringsläge underförstått.
Code904904UCC/EAN-128-emulering. Numeriskt komprimeringsläge underförstått.
Code905905UCC/EAN-128-emulering. Implicit “01” AI och 14-siffrig kodtext.

Se även