Code128Emulation

Code128Emulation enumeration

Funktionskodord för kod 128-emulering. Gällde endast för MicroPDF417. Ignoreras för streckkoderna PDF417 och MacroPDF417.

public enum Code128Emulation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen kod 128 emulation
Code903 903 UCC/EAN-128-emulering. Textkomprimeringsläge underförstått.
Code904 904 UCC/EAN-128-emulering. Numeriskt komprimeringsläge underförstått.
Code905 905 UCC/EAN-128-emulering. Implicit “01” AI och 14-siffrig kodtext.

Se även