QuietZoneRightCoef

Code16KParameters.QuietZoneRightCoef property

Storleken på den högra tysta zonen i xDimension. Standardvärde: 1, vilket betyder att om xDimension = 2px kommer den högra tysta zonen att vara 2px.

public int QuietZoneRightCoef { get; set; }

Se även