CodeLocation

CodeLocation enumeration

Kodtext plats

public enum CodeLocation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Below 0 Kodtext under streckkoden.
Above 1 Kodtext ovanför streckkoden.
None 2 Dölj kodtext.

Se även