CodeLocation

CodeLocation enumeration

Kodtext plats

public enum CodeLocation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Below0Kodtext under streckkoden.
Above1Kodtext ovanför streckkoden.
None2Dölj kodtext.

Se även