CouponParameters

CouponParameters class

Kupongparametrar. Används för UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon.

public class CouponParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
SupplementSpace { get; }Mellanslag mellan streckkoden och komplettera streckkodenUnit värde.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCouponParameters .

Se även