CouponParameters

CouponParameters class

Kupongparametrar. Används för UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon.

public class CouponParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
SupplementSpace { get; } Mellanslag mellan streckkoden och komplettera streckkodenUnit värde.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCouponParameters .

Se även