DataBarParameters

DataBarParameters class

Datafältsparametrar.

public class DataBarParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul. Används för DataBar stacked.
Columns { get; set; }Antal kolumner.
Is2DCompositeComponent { get; set; }Aktiverar flagga för 2D-kompositkomponent med DataBar streckkod
IsAllowOnlyGS1Encoding { get; set; }Om denna flagga är inställd tillåter den endast GS1-kodningsstandard för Databar streckkodstyper
Rows { get; set; }Antal rader.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataBarParameters .

Se även