DataBarParameters

DataBarParameters class

Datafältsparametrar.

public class DataBarParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
AspectRatio { get; set; } Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul. Används för DataBar stacked.
Columns { get; set; } Antal kolumner.
Is2DCompositeComponent { get; set; } Aktiverar flagga för 2D-kompositkomponent med DataBar streckkod
IsAllowOnlyGS1Encoding { get; set; } Om denna flagga är inställd tillåter den endast GS1-kodningsstandard för Databar streckkodstyper
Rows { get; set; } Antal rader.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataBarParameters .

Se även