DataMatrixEccType

DataMatrixEccType enumeration

Ange vilken typ av ECC som ska kodas.

public enum DataMatrixEccType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
EccAuto 0 Anger att kodad Ecc-typ definieras som standard Reed-Solomon felkorrigering eller ECC 200.
Ecc000 1 Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 000.
Ecc050 2 Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 050.
Ecc080 3 Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 080.
Ecc100 4 Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 100.
Ecc140 5 Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 140.
Ecc200 6 Anger att kodad Ecc-typ är definierad ECC 200. Rekommenderas att använda.

Se även