DataMatrixEccType

DataMatrixEccType enumeration

Ange vilken typ av ECC som ska kodas.

public enum DataMatrixEccType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
EccAuto0Anger att kodad Ecc-typ definieras som standard Reed-Solomon felkorrigering eller ECC 200.
Ecc0001Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 000.
Ecc0502Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 050.
Ecc0803Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 080.
Ecc1004Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 100.
Ecc1405Anger att kodad Ecc-typ definieras ECC 140.
Ecc2006Anger att kodad Ecc-typ är definierad ECC 200. Rekommenderas att använda.

Se även