DataMatrixEncodeMode

DataMatrixEncodeMode enumeration

DataMatrix-kodarens kodningsläge, standard till Auto

public enum DataMatrixEncodeMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Välj automatiskt det bästa kodningsläget för Datamatrix-kodning
ASCII 1 Kodar ett alfanumeriskt eller två numeriska tecken per byte
Full 6 Koda 8-bitars värden
Custom 7 Koda med den kodning som anges i BarcodeGenerator.Parameters.Barcode.DataMatrix.CodeTextEncoding
C40 8 Använder C40-kodning. Kodar alfanumeriska versaler, gemener och specialtecken
Text 9 Använder textkodning. Kodar alfanumeriska gemener, versaler och specialtecken
EDIFACT 10 Använder EDIFACT-kodning. Använder sex bitar per tecken, kodar siffror, versaler och många skiljetecken, men har inget stöd för gemener.
ANSIX12 11 Använder ANSI X12-kodning.
ExtendedCodetext 12 ExtendedCodetext-läget gör det möjligt att manuellt byta kodningsscheman i kodtext.

Se även