DataMatrixEncodeMode

DataMatrixEncodeMode enumeration

DataMatrix-kodarens kodningsläge, standard till Auto

public enum DataMatrixEncodeMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Välj automatiskt det bästa kodningsläget för Datamatrix-kodning
ASCII1Kodar ett alfanumeriskt eller två numeriska tecken per byte
Full6Koda 8-bitars värden
Custom7Koda med den kodning som anges i BarcodeGenerator.Parameters.Barcode.DataMatrix.CodeTextEncoding
C408Använder C40-kodning. Kodar alfanumeriska versaler, gemener och specialtecken
Text9Använder textkodning. Kodar alfanumeriska gemener, versaler och specialtecken
EDIFACT10Använder EDIFACT-kodning. Använder sex bitar per tecken, kodar siffror, versaler och många skiljetecken, men har inget stöd för gemener.
ANSIX1211Använder ANSI X12-kodning.
ExtendedCodetext12ExtendedCodetext-läget gör det möjligt att manuellt byta kodningsscheman i kodtext.

Se även