DataMatrixParameters

DataMatrixParameters class

DataMatrix parametrar.

public class DataMatrixParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
CodeTextEncoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodningen för kodtext. Standardvärde: UTF-8
Columns { get; set; }Antal kolumner.
DataMatrixEcc { get; set; }Hämtar eller ställer in en Datamatrix ECC-typ. Standardvärde: DataMatrixEccType.Ecc200.
DataMatrixEncodeMode { get; set; }Kodningsläge för Datamatrix streckkod. Standardvärde: DataMatrixEncodeMode.Auto.
MacroCharacters { get; set; }Makrotecken 05 och 06 värden används för att erhålla mer kompakt kodning i speciallägen. Kan endast användas med DataMatrixEccType.Ecc200 eller DataMatrixEccType.EccAuto. Kan inte användas med EncodeTypes_GS1Data00_värde_GS1Data00 Macro
Rows { get; set; }Antal rader.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataMatrixParameters .

Se även