DotCodeParameters

DotCodeParameters class

DotCode parametrar.

public class DotCodeParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
DotCodeMask { get; set; }Mask av punktkod streckkod. Standardvärde: -1.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDotCodeParameters .

Se även