DotCodeParameters

DotCodeParameters class

DotCode parametrar.

public class DotCodeParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
AspectRatio { get; set; } Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
DotCodeMask { get; set; } Mask av punktkod streckkod. Standardvärde: -1.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDotCodeParameters .

Se även