ECIEncodings

ECIEncodings enumeration

Identifierare för utökad kanaltolkning. Den används för att berätta streckkodsläsarens detaljer om de referenser som används för att koda data i symbolen. Den nuvarande implementeringen består av alla välkända teckenuppsättningskoder. För närvarande används den endast för QR 2D-streckkoder.

public enum ECIEncodings

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
ISO_8859_13ISO/IEC 8859-1 kodning med latinskt alfabet nr 1. ECI-id:"\000003"
ISO_8859_24ISO/IEC 8859-2 kodning med latinskt alfabet nr 2. ECI-id:"\000004"
ISO_8859_35ISO/IEC 8859-3 latinska alfabet nr 3 kodning. ECI-id:"\000005"
ISO_8859_46ISO/IEC 8859-4 kodning med latinskt alfabet nr 4. ECI-id:"\000006"
ISO_8859_57ISO/IEC 8859-5 kodning med latinskt/kyrilliskt alfabet. ECI-id:"\000007"
ISO_8859_68ISO/IEC 8859-6 kodning med latinsk/arabiskt alfabet. ECI-id:"\000008"
ISO_8859_79ISO/IEC 8859-7 kodning med latinskt/grekiskt alfabet. ECI-id:"\000009"
ISO_8859_810ISO/IEC 8859-8 latinsk/hebreiska alfabetkodning. ECI-id:"\000010"
ISO_8859_911ISO/IEC 8859-9 kodning med latinskt alfabet nr 5. ECI-id:"\000011"
ISO_8859_1012ISO/IEC 8859-10 latinska alfabet nr 6 kodning. ECI-id:"\000012"
ISO_8859_1113ISO/IEC 8859-11 latinsk/thailändsk alfabetkodning. ECI-id:"\000013"
ISO_8859_1315ISO/IEC 8859-13 latinska alfabet nr 7 (Baltic Rim) kodning. ECI-id:"\000015"
ISO_8859_1416ISO/IEC 8859-14 latinska alfabet nr 8 (keltisk) kodning. ECI-id:"\000016"
ISO_8859_1517ISO/IEC 8859-15 kodning med latinskt alfabet nr 9. ECI-id:"\000017"
ISO_8859_1618ISO/IEC 8859-16 kodning med latinskt alfabet nr 10. ECI-id:"\000018"
Shift_JIS20Shift JIS (JIS X 0208 Annex 1 + JIS X 0201)-kodning. ECI-id:"\000020"
Win125021Windows 1250 Latin 2 (Centraleuropa) kodning. ECI-id:"\000021"
Win125122Windows 1251 kyrillisk kodning. ECI-id:"\000022"
Win125223Windows 1252 Latin 1-kodning. ECI-id:"\000023"
Win125624Windows 1256 arabisk kodning. ECI-id:"\000024"
UTF16BE25ISO/IEC 10646 UCS-2 (Hög ordning byte först) kodning. ECI-id:"\000025"
UTF826ISO/IEC 10646 UTF-8-kodning. ECI-id:"\000026"
US_ASCII27ISO/IEC 646:1991 Internationell referensversion av ISO 7-bitars kodad teckenuppsättningskodning. ECI-id:"\000027"
Big528Big 5 (Taiwan) kinesisk teckenuppsättning kodning. ECI-id:"\000028"
GB1803029GB (PRC) Kinesisk teckenuppsättningskodning. ECI-id:"\000029"
EUC_KR30Koreansk teckenuppsättningskodning. ECI-id:"\000030"
NONE0Ingen utökad kanaltolkning

Exempel

Detta exempel visar hur man använder ECI-kodning och sparar en streckkodsbild.

[C#]
using (Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.CodeText = "12345TEXT";
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ECIEncoding;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceQR;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrECIEncoding = ECIEncodings.UTF8;
  generator.Save("test.png");
}
[VB.NET]
Using generator As New Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR)
  generator.CodeText = "12345TEXT"
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ECIEncoding
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceQR
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrECIEncoding = ECIEncodings.UTF8
  generator.Save("test.png")
End Using

Se även