EnableChecksum

EnableChecksum enumeration

Aktivera kontrollsumma under generering för 1D-streckkoder.

Standard behandlas som Ja för symboler som måste innehålla kontrollsumma, som Nej där kontrollsumma endast är möjligt.

Checksumma aldrig använd: Codabar

Kontrollsumma är möjlig: Code39 Standard/Extended, Standard2of5, Interleaved2of5, Matrix2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode, DeutschePostLeitcode, VIN

Kontrollsumma som alltid används: Vilosymboler

public enum EnableChecksum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Om kontrollsumman krävs enligt specifikationen - bifogas den.
Yes 1 Använd alltid kontrollsumma om möjligt.
No 2 Använd inte kontrollsumma.

Se även