EncodeTypes

EncodeTypes class

Anger vilken typ av streckkod som ska kodas.

public static class EncodeTypes

Egenskaper

namnBeskrivning
static AllEncodeTypes { get; }Anger att data kommer att kontrolleras med alla tillgängliga symboler.

Metoder

namnBeskrivning
static GetNames()Hämtar en array med namnen på kodningstyperna.
static Parse(string, out BaseEncodeType)Konverterar strängrepresentationen av en BaseEncodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.
static TryParse(string, out BaseEncodeType)Konverterar strängrepresentationen av en BaseEncodeType till dess instans. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

Fält

namnBeskrivning
static readonly AustralianPosteParcelAnger att data ska kodas med Australian Post Domestic eParcel streckkod streckkodsspecifikation
static readonly AustraliaPostRepresenterar Australia Post Customer BarCode
static readonly AztecAnger att data ska kodas med Aztec streckkodsspecifikation
static readonly CodabarAnger att data ska kodas med CODABAR streckkodsspecifikation
static readonly CodablockFAnger att data ska kodas med Codablock-F streckkodsspecifikation.
static readonly Code11Anger att data ska kodas med KOD 11 streckkodsspecifikation
static readonly Code128Anger att data ska kodas med KOD 128 streckkodsspecifikation
static readonly Code16KRepresenterar kod 16K streckkod.
static readonly Code32Anger att data ska kodas med Kod32 streckkodsspecifikation
static readonly Code39ExtendedAnger att data ska kodas med Utökad KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code39StandardAnger att data ska kodas med Standard KOD 39 streckkodsspecifikation
static readonly Code93ExtendedAnger att data ska kodas med Utökad KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly Code93StandardAnger att data ska kodas med Standard KOD 93 streckkodsspecifikation
static readonly DatabarExpandedRepresenterar utökad streckkod för GS1 Databar.
static readonly DatabarExpandedStackedRepresenterar GS1 Databar expanderad staplad streckkod.
static readonly DatabarLimitedRepresenterar GS1 Databar begränsad streckkod.
static readonly DatabarOmniDirectionalAnger att data ska kodas med GS1 Databar rundstrålande streckkodsspecifikation.
static readonly DatabarStackedRepresenterar GS1 Databar staplad streckkod.
static readonly DatabarStackedOmniDirectionalRepresenterar GS1 Databar staplad rundstrålande streckkod.
static readonly DatabarTruncatedAnger att data ska kodas med GS1 Databar trunkerad streckkodsspecifikation.
static readonly DataLogic2of5Anger att data ska kodas med DataLogic 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly DataMatrix2D streckkodssymbologi DataMatrix
static readonly DeutschePostIdentcodeRepresenterar Deutsch Post streckkod, Denna symbologi är också känd som Identcode, CodeIdentcode, German Postal 2 of 5 Identcode, Deutsch Post AG Identcode, Deutsch Frachtpost Identcode, Deutsch Post AG (DHL)
static readonly DeutschePostLeitcodeRepresenterar Deutsch Post Leitcode Streckkod, även känd som German Postal 2 of 5 Leitcode, CodeLeitcode, Leitcode, Deutsch Post AG (DHL).
static readonly DotCodeAnger att data ska kodas med DotCode streckkodsspecifikation
static readonly DutchKIXAnger att data ska kodas med Holländska KIX streckkodsspecifikation
static readonly EAN13Anger att data ska kodas med EAN-13 streckkodsspecifikation
static readonly EAN14Anger att data ska kodas med EAN14 streckkodsspecifikation
static readonly EAN8Anger att data ska kodas med EAN-8 streckkodsspecifikation
static readonly GS1CodablockFAnger att data ska kodas med GS1 Codablock-F streckkodsspecifikation. Kodtexten måste innehålla parenteser för AI.
static readonly GS1Code128Anger att data ska kodas med GS1 kod 128 streckkodsspecifikation. Kodtexten måste innehålla parenteser för AI.
static readonly GS1CompositeBarAnger att data ska kodas med GS1 kompositstång streckkodsspecifikation. Kodtexten måste innehålla parenteser för AI. 1D-kodtext och 2D-kodtext måste separeras med symbolen ‘/’
static readonly GS1DataMatrix2D streckkodssymbologi DataMatrix med GS1-strängformat
static readonly GS1QR2D streckkodssymbologi QR med GS1-strängformat
static readonly IATA2of5Representerar streckkoder IATA 2 av 5. IATA (International Air Transport Assosiation) använder denna streckkod för hantering av flygfrakt.
static readonly Interleaved2of5Anger att data ska kodas med INTERLEAVERADE 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly ISBNAnger att data ska kodas med ISBN streckkodsspecifikation
static readonly ISMNAnger att data ska kodas med ISMN streckkodsspecifikation
static readonly ISSNAnger att data ska kodas med ISSN streckkodsspecifikation
static readonly ItalianPost25Representerar italienska post 25 streckkod.
static readonly ITF14Anger att data ska kodas med ITF14 streckkodsspecifikation
static readonly ITF6Representerar ITF-6 streckkod.
static readonly MacroPdf417Anger att data ska kodas med MacroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly MailmarkRepresenterar Royal Mail Mailmark streckkod.
static readonly Matrix2of5Representerar matris 2 av 5 BarCode
static readonly MaxiCodeAnger att data ska kodas med MaxiCode streckkodsspecifikation
static readonly MicroPdf417Anger att data ska kodas med MicroPdf417 streckkodsspecifikation
static readonly MSIAnger att data ska kodas med MSI Plessey streckkodsspecifikation
static readonly NoneOspecificerad kodningstyp.
static readonly OneCodeAnger att data ska kodas med USPS OneCode streckkodsspecifikation
static readonly OPCRepresenterar OPC(Optical Product Code) streckkod, även känd som , VCA Streckkod VCA OPC, Vision Council of America OPC streckkod.
static readonly PatchCodeRepresenterar patchkod streckkod
static readonly Pdf417Anger att data ska kodas med Pdf417 streckkodsspecifikation
static readonly PharmacodeRepresenterar Pharmacode streckkod.
static readonly PlanetAnger att data ska kodas med Planet streckkodsspecifikation
static readonly PostnetAnger att data ska kodas med Postnet streckkodsspecifikation
static readonly PZNRepresenterar PZN streckkod. Denna symbology är också känd som apotekets centralnummer, Pharmazentralnummer
static readonly QRAnger att data ska kodas med QR-kod streckkodsspecifikation
static readonly RM4SCCRepresenterar RM4SCC streckkod. RM4SCC (Royal Mail 4-stats kundkod) används för automatiserad postsorteringsprocess i Storbritannien.
static readonly SCC14Anger att data ska kodas med SCC14 streckkodsspecifikation
static readonly SingaporePostAnger att data ska kodas med Singapore poststreckkod streckkodsspecifikation
static readonly SSCC18Anger att data ska kodas med SSCC18 streckkodsspecifikation
static readonly Standard2of5Anger att data ska kodas med Standard 2 av 5 streckkodsspecifikation
static readonly SwissPostParcelAnger att data ska kodas med Streckkod för schweizisk postpaketstreckkodsspecifikation. Typer som stöds: inrikespost, internationell post, ytterligare tjänster (ny)
static readonly UPCAAnger att data ska kodas med UPC-A streckkodsspecifikation
static readonly UpcaGs1Code128CouponAnger att data ska kodas med UPC-kupong med GS1-128 Extended Code streckkodsspecifikation. Ett exempel på inmatningssträngen: BarcodeGenerator.Codetext = “514141100906(8102)03”, där UPCA-delen är “514141100906”, GS1Code8128-delen är0d (8128)0d (8102)03
static readonly UpcaGs1DatabarCouponAnger att data ska kodas med UPC-kupong med GS1 DataBar-tilläggbarcode specification. An example of the input string: BarcodeGenerator.Codetext = “514141100906(8110)106141416543213500110000310123196000”, where UPCA part is “514141100906”, Databar part is “(8110)106141416543213500110000310123196000”. To change the caption, use Parameters.CaptionAbove.Text = “företagsprefix + erbjudandekod”;
static readonly UPCEAnger att data ska kodas med UPC-E streckkodsspecifikation
static readonly VINRepresenterar VIN (Vehicle Identification Number) streckkod.

Se även