DataLogic2of5

EncodeTypes.DataLogic2of5 field

Anger att data ska kodas med DataLogic 2 av 5 streckkodsspecifikation

public static readonly SymbologyEncodeType DataLogic2of5;

Se även