ExtCodetextBuilder

ExtCodetextBuilder class

Hjälparklass för automatisk kodtextgenerering av det utökade kodtextläget

public abstract class ExtCodetextBuilder

Metoder

namnBeskrivning
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Lägger till kodtext med Extended Channel Identifier
AddPlainCodetext(string)Lägger till vanlig kodtext till den utökade kodtexten items
virtual Clear()Rensar utökade kodtextobjekt
abstract GetExtendedCodetext()Generera utökad kodtext från generationsobjektlista

Se även