FontMode

FontMode enumeration

Läge för teckenstorlek.

public enum FontMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Beräkna teckenstorlek automatiskt baserat på streckkodsstorlek.
Manual 1 Använd teckenstorlek som definieras av användaren.

Se även