FontMode

FontMode enumeration

Läge för teckenstorlek.

public enum FontMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Beräkna teckenstorlek automatiskt baserat på streckkodsstorlek.
Manual1Använd teckenstorlek som definieras av användaren.

Se även