FontUnit

FontUnit class

Definierar ett visst format för text, inklusive teckensnitt, storlek och stilattribut där storlek i egenskapen Unit value.

public sealed class FontUnit

Egenskaper

namnBeskrivning
FamilyName { get; set; }Hämtar eller ställer in ansiktsnamnet för detta teckensnitt.
Size { get; }Hämtar eller ställer in storleken på denna FontUnit i enhetsvärde.
Style { get; set; }Hämtar eller ställer in stilinformation för denna FontUnit.

Exempel

Detta exempel visar hur man skapar och sparar en streckkodsbild.

[C#]
 using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128))
 {
   generator.CodeTextStyle.Font.Style = FontStyle.Italic;
   generator.CodeTextStyle.Font.Size.Point = 18;
   generator.Save("test.png");
 }

Se även