GS1CompositeBarParameters

GS1CompositeBarParameters class

GS1 Sammansatta stapelparametrar.

public class GS1CompositeBarParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
LinearComponentType { get; set; }Linjär komponenttyp
TwoDComponentType { get; set; }2D-komponenttyp

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataBarParameters .

Se även