ITF14BorderType

ITF14BorderType enumeration

ITF14 kanttyp av streckkod

public enum ITF14BorderType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen ram som omsluter streckkoden
Frame1Ram som omsluter streckkoden
Bar2Två horisontella streck som omsluter streckkoden
FrameOut3Ram som omsluter streckkoden. Det ritas utanför streckkoden och påverkar inte höjden
BarOut4Två horisontella streck som omsluter streckkoden. Det ritas utanför streckkoden och påverkar inte höjden

Se även