ITF14BorderType

ITF14BorderType enumeration

ITF14 kanttyp av streckkod

public enum ITF14BorderType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen ram som omsluter streckkoden
Frame 1 Ram som omsluter streckkoden
Bar 2 Två horisontella streck som omsluter streckkoden
FrameOut 3 Ram som omsluter streckkoden. Det ritas utanför streckkoden och påverkar inte höjden
BarOut 4 Två horisontella streck som omsluter streckkoden. Det ritas utanför streckkoden och påverkar inte höjden

Se även