ITFParameters

ITFParameters class

ITF-parametrar.

public class ITFParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
ItfBorderThickness { get; set; }Hämtar eller ställer in en ITF-gräns (bärarstång) tjocklek i enhetsvärde. Standardvärde: 12pt.
ItfBorderType { get; set; }Kanttyp för ITF-streckkod. Standardvärde: ITF14BorderType.Bar.
QuietZoneCoef { get; set; }Storleken på de tysta zonerna i xDimension. Standardvärde: 10, vilket betyder att om xDimension = 2px kommer tysta zoner att vara 20px.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaITFParameters .

Se även