MacroCharacter

MacroCharacter enumeration

Makrotecken 05 och 06 värden används för att erhålla mer kompakt kodning i speciallägen. 05 Makro craracter översätts till “[)>\u001E05\u001D” som avkodad datahuvud och “\u001E” som avkodad data. 06 Makro craracter är översatt till “[)>\u001E06\u001D” som avkodad datahuvud och “\u001E\u0004” som avkodad datatrailer.

public enum MacroCharacter

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen av makrotecken läggs till streckkodsdata
Macro05505 Makro craracter läggs till streckkodsdata i första position. GS1 Data Identifier ISO 15434 Tecken översätts till “[)>\u001E05\u001D” som avkodad datarubrik och “\u0004E”\u0004E_004E.x001E"_0d"
Macro06606 Makro craracter läggs till streckkodsdata i första position. ASC MH10 Data Identifier ISO 15434 Tecken översätts till “[)>\u001E06\u001D” som avkodad datarubrik och “\u0000d” som släpvagn och “_\u000d”

Se även