MaxiCodeParameters

MaxiCodeParameters class

MaxiCode parametrar.

public class MaxiCodeParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
MaxiCodeEncodeMode { get; set; }Hämtar eller ställer in ett MaxiCode-kodningsläge.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaMaxiCodeParameters .

Se även