MaxiCodeParameters

MaxiCodeParameters class

MaxiCode parametrar.

public class MaxiCodeParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
AspectRatio { get; set; } Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
MaxiCodeEncodeMode { get; set; } Hämtar eller ställer in ett MaxiCode-kodningsläge.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaMaxiCodeParameters .

Se även