PatchCodeParameters

PatchCodeParameters class

PatchCode parametrar.

public class PatchCodeParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
ExtraBarcodeText { get; set; } Anger kodtext för en extra QR-streckkod när PatchCode genereras i sidläge.
PatchFormat { get; set; } PatchCode-format. Välj PatchOnly för att generera en enda PatchCode. Använd sidformat för att skapa patch-sida med patchkoder som gränser. Standardvärde: PatchFormat.PatchOnly

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaPatchCodeParameters .

Se även