PatchCodeParameters

PatchCodeParameters class

PatchCode parametrar.

public class PatchCodeParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
ExtraBarcodeText { get; set; }Anger kodtext för en extra QR-streckkod när PatchCode genereras i sidläge.
PatchFormat { get; set; }PatchCode-format. Välj PatchOnly för att generera en enda PatchCode. Använd sidformat för att skapa patch-sida med patchkoder som gränser. Standardvärde: PatchFormat.PatchOnly

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaPatchCodeParameters .

Se även