PatchFormat

PatchCodeParameters.PatchFormat property

PatchCode-format. Välj PatchOnly för att generera en enda PatchCode. Använd sidformat för att skapa patch-sida med patchkoder som gränser. Standardvärde: PatchFormat.PatchOnly

public PatchFormat PatchFormat { get; set; }

Se även