PatchFormat

PatchFormat enumeration

PatchCode-format. Välj PatchOnly för att generera en enda PatchCode. Använd sidformat för att generera patchsida med patchkoder som borders

public enum PatchFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
PatchOnly 0 Genererar endast patchkod
A4 1 Genererar sida i A4-format med PatchCodes som kanter och valfri QR i mitten
A4_LANDSCAPE 2 Genererar sida i liggande format i A4 med PatchCodes som kanter och valfri QR i mitten
US_Letter 3 Genererar sida med amerikanskt bokstavsformat med patchkoder som kanter och valfri QR i mitten
US_Letter_LANDSCAPE 4 Genererar sida i liggande format för amerikanska bokstaver med patchkoder som kanter och valfri QR i mitten

Se även