Pdf417CompactionMode

Pdf417CompactionMode enumeration

Pdf417 streckkodskomprimeringsläge

public enum Pdf417CompactionMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 automatisk upptäckt komprimeringsläge
Text 1 textkomprimering
Numeric 2 numeriskt komprimeringsläge
Binary 3 binärt komprimeringsläge

Se även