Pdf417ErrorLevel

Pdf417ErrorLevel enumeration

pdf417 streckkodens felkorrigeringsnivå, från nivå 0 till nivå 9, nivå 0 betyder ingen felkorrigering, nivå 9 betyder bästa felkorrigering

public enum Pdf417ErrorLevel

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Level00nivå = 0.
Level11nivå = 1.
Level22nivå = 2.
Level33nivå = 3.
Level44nivå = 4.
Level55nivå = 5.
Level66nivå = 6.
Level77nivå = 7.
Level88nivå = 8.

Se även