Pdf417ErrorLevel

Pdf417ErrorLevel enumeration

pdf417 streckkodens felkorrigeringsnivå, från nivå 0 till nivå 9, nivå 0 betyder ingen felkorrigering, nivå 9 betyder bästa felkorrigering

public enum Pdf417ErrorLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Level0 0 nivå = 0.
Level1 1 nivå = 1.
Level2 2 nivå = 2.
Level3 3 nivå = 3.
Level4 4 nivå = 4.
Level5 5 nivå = 5.
Level6 6 nivå = 6.
Level7 7 nivå = 7.
Level8 8 nivå = 8.

Se även