PostalParameters

PostalParameters class

Postparametrar. Används för Postnet, Planet.

public class PostalParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
PostalShortBarHeight { get; set; } Kort stapels höjd på poststreckkoder.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaPostalParameters .

Se även