PostalParameters

PostalParameters class

Postparametrar. Används för Postnet, Planet.

public class PostalParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
PostalShortBarHeight { get; set; }Kort stapels höjd på poststreckkoder.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaPostalParameters .

Se även