QREncodeMode

QREncodeMode enumeration

Kodningsläge för QR-streckkoder. Det rekommenderas att använda Auto med CodeTextEncoding = Encoding.UTF8 för latinska symboler eller siffror och Utf8BOM för Unicode-symboler.

public enum QREncodeMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Koda kodtext som en icke-Unicode-teckenuppsättning. Om det finns något Unicode-tecken kommer kodtexten att kodas med ett värde som anges i CodeTextEncoding.
Bytes 1 Koda kodtext som vanliga byte. Om det upptäcker något Unicode-tecken, kommer tecknet att kodas som två byte, lägre byte först.
Utf8BOM 2 Koda kodtext med UTF8-kodning med första ByteOfMark-tecknet.
Utf16BEBOM 3 Koda kodtext med UTF8-kodning med första ByteOfMark-tecknet. Det kan vara problem med vissa streckkodsläsare.
ECIEncoding 4 Koda kodtext med värdet inställt i egenskapen ECIENcoding. Det kan vara problem med några gamla (före 2006) streckkodsläsare.
ExtendedCodetext 5 Utökat kanalläge som stöder FNC1 första position, FNC1 andra position och multi ECI-lägen.

Se även