QREncodeMode

QREncodeMode enumeration

Kodningsläge för QR-streckkoder. Det rekommenderas att använda Auto med CodeTextEncoding = Encoding.UTF8 för latinska symboler eller siffror och Utf8BOM för Unicode-symboler.

public enum QREncodeMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Koda kodtext som en icke-Unicode-teckenuppsättning. Om det finns något Unicode-tecken kommer kodtexten att kodas med ett värde som anges i CodeTextEncoding.
Bytes1Koda kodtext som vanliga byte. Om det upptäcker något Unicode-tecken, kommer tecknet att kodas som två byte, lägre byte först.
Utf8BOM2Koda kodtext med UTF8-kodning med första ByteOfMark-tecknet.
Utf16BEBOM3Koda kodtext med UTF8-kodning med första ByteOfMark-tecknet. Det kan vara problem med vissa streckkodsläsare.
ECIEncoding4Koda kodtext med värdet inställt i egenskapen ECIENcoding. Det kan vara problem med några gamla (före 2006) streckkodsläsare.
ExtendedCodetext5Utökat kanalläge som stöder FNC1 första position, FNC1 andra position och multi ECI-lägen.

Se även