QREncodeType

QREncodeType enumeration

QR / MicroQR-väljarläge. Välj ForceQR för standard QR-symboler, Auto för MicroQR. ForceMicroQR används för starkt generering av MicroQR-symboler om det är möjligt.

public enum QREncodeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Läget startar streckkodsversionsförhandling från MicroQR V1
ForceQR 1 Läget startar streckkodsversionsförhandling från QR V1
ForceMicroQR 2 Läget startar streckkodsversionsförhandling från MicroQR V1 till V4. Om data inte kan kodas in i MicroQR, ges undantag.

Se även