QREncodeType

QREncodeType enumeration

QR / MicroQR-väljarläge. Välj ForceQR för standard QR-symboler, Auto för MicroQR. ForceMicroQR används för starkt generering av MicroQR-symboler om det är möjligt.

public enum QREncodeType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto0Läget startar streckkodsversionsförhandling från MicroQR V1
ForceQR1Läget startar streckkodsversionsförhandling från QR V1
ForceMicroQR2Läget startar streckkodsversionsförhandling från MicroQR V1 till V4. Om data inte kan kodas in i MicroQR, ges undantag.

Se även