QRErrorLevel

QRErrorLevel enumeration

Nivå av Reed-Solomon felkorrigering. Från låg till hög: LevelL, LevelM, LevelQ, LevelH.

public enum QRErrorLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
LevelL 0 Tillåter återställning av 7 % av koden text
LevelM 1 Tillåter återställning av 15 % av koden text
LevelQ 2 Tillåter återställning av 25 % av koden text
LevelH 3 Tillåter återställning av 30 % av koden text

Se även