QRErrorLevel

QRErrorLevel enumeration

Nivå av Reed-Solomon felkorrigering. Från låg till hög: LevelL, LevelM, LevelQ, LevelH.

public enum QRErrorLevel

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
LevelL0Tillåter återställning av 7 % av koden text
LevelM1Tillåter återställning av 15 % av koden text
LevelQ2Tillåter återställning av 25 % av koden text
LevelH3Tillåter återställning av 30 % av koden text

Se även