QrExtCodetextBuilder

QrExtCodetextBuilder class

Utökad kodtextgenerator för 2D QR-streckkoder för ExtendedCodetext Mode för QrEncodeMode

Använd TwoDDisplayText-egenskapen för BarcodeGenerator för att ställa in synlig text för att ta bort hanterande tecken.

public class QrExtCodetextBuilder : ExtCodetextBuilder

Konstruktörer

namnBeskrivning
QrExtCodetextBuilder()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Lägger till kodtext med Extended Channel Identifier
AddFNC1FirstPosition()Lägger till FNC1 i första position till den utökade kodtexten items
AddFNC1GroupSeparator()Lägger till gruppseparator (GS - ‘\u001D’) till den utökade kodtexten items
AddFNC1SecondPosition(string)Lägger till FNC1 i andra position till den utökade kodtexten items
AddPlainCodetext(string)Lägger till vanlig kodtext till den utökade kodtexten items
virtual Clear()Rensar utökade kodtextobjekt
override GetExtendedCodetext()Genererar utökad kodtext från den utökade kodtextlistan.

Exempel

Detta exempel visar hur man använder FNC1:s första position i utökat läge.

[C#]
//skapa kodtext
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
lTextBuilder.AddFNC1FirstPosition();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("000%89%%0");
lTextBuilder.AddFNC1GroupSeparator();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("12345<FNC1>");

//generera kodtext
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//generera
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Detta exempel visar hur man använder FNC1 andra position i utökat läge.

[C#]
//skapa kodtext
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddFNC1SecondPosition("12");
TextBuilder.AddPlainCodetext("TRUE3456"); 

//generera kodtext
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//generera
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Detta exempel visar hur man använder multi ECI-läge i utökat läge.

[C#]
//skapa kodtext
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.Win1251, "Will");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF8, "Right");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF16BE, "Power");
TextBuilder.AddPlainCodetext(@"t\e\\st");  

//generera kodtext
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//generera
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Se även