QrStructuredAppendParameters

QrStructuredAppendParameters class

QR-strukturerade tilläggsparametrar.

public class QrStructuredAppendParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
ParityByte { get; set; }Hämtar eller ställer in paritetsdata för QR-strukturerad tilläggsläge.
SequenceIndicator { get; set; }Hämtar eller ställer in indexet för streckkoden för QR-strukturerad tilläggsläge. Index börjar från 0.
TotalCount { get; set; }Hämtar eller ställer in antalet streckkoder för QR-strukturerat tilläggsläge. Maxvärdet är 16.

Se även