QRVersion

QRVersion enumeration

Version av QR Code. Från Version1 till Version40 för QR-kod och från M1 till M4 för MicroQr.

public enum QRVersion

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Anger att automatiskt hämta den bästa versionen för QR. Detta är standardvärdet.
Version01 1 Anger version 1 med 21 x 21 moduler.
Version02 2 Anger version 2 med 25 x 25 moduler.
Version03 3 Anger version 3 med 29 x 29 moduler.
Version04 4 Anger version 4 med 33 x 33 moduler.
Version05 5 Anger version 5 med 37 x 37 moduler.
Version06 6 Anger version 6 med 41 x 41 moduler.
Version07 7 Anger version 7 med 45 x 45 moduler.
Version08 8 Anger version 8 med 49 x 49 moduler.
Version09 9 Anger version 9 med 53 x 53 moduler.
Version10 10 Anger version 10 med 57 x 57 moduler.
Version11 11 Anger version 11 med 61 x 61 moduler.
Version12 12 Anger version 12 med 65 x 65 moduler.
Version13 13 Anger version 13 med 69 x 69 moduler.
Version14 14 Anger version 14 med 73 x 73 moduler.
Version15 15 Anger version 15 med 77 x 77 moduler.
Version16 16 Anger version 16 med 81 x 81 moduler.
Version17 17 Anger version 17 med 85 x 85 moduler.
Version18 18 Anger version 18 med 89 x 89 moduler.
Version19 19 Anger version 19 med 93 x 93 moduler.
Version20 20 Anger version 20 med 97 x 97 moduler.
Version21 21 Anger version 21 med 101 x 101 moduler.
Version22 22 Anger version 22 med 105 x 105 moduler.
Version23 23 Anger version 23 med 109 x 109 moduler.
Version24 24 Anger version 24 med 113 x 113 moduler.
Version25 25 Anger version 25 med 117 x 117 moduler.
Version26 26 Anger version 26 med 121 x 121 moduler.
Version27 27 Anger version 27 med 125 x 125 moduler.
Version28 28 Anger version 28 med 129 x 129 moduler.
Version29 29 Anger version 29 med 133 x 133 moduler.
Version30 30 Anger version 30 med 137 x 137 moduler.
Version31 31 Anger version 31 med 141 x 141 moduler.
Version32 32 Anger version 32 med 145 x 145 moduler.
Version33 33 Anger version 33 med 149 x 149 moduler.
Version34 34 Anger version 34 med 153 x 153 moduler.
Version35 35 Anger version 35 med 157 x 157 moduler.
Version36 36 Anger version 36 med 161 x 161 moduler.
Version37 37 Anger version 37 med 165 x 165 moduler.
Version38 38 Anger version 38 med 169 x 169 moduler.
Version39 39 Anger version 39 med 173 x 173 moduler.
Version40 40 Anger version 40 med 177 x 177 moduler.
VersionM1 101 Anger version M1 för Micro QR med 11 x 11 moduler.
VersionM2 102 Anger version M2 för Micro QR med 13 x 13 moduler.
VersionM3 103 Anger version M3 för Micro QR med 15 x 15 moduler.
VersionM4 104 Anger version M4 för Micro QR med 17 x 17 moduler.

Se även