SymbologyEncodeType

SymbologyEncodeType class

Symbolkodningstyp. Se EncodeTypes för att hämta instans.

public class SymbologyEncodeType : BaseEncodeType

Egenskaper

namnBeskrivning
Classification { get; }Får en klassificering av denna symbologi.
TypeIndex { get; }Får ett index av kodtyp
TypeName { get; }Får ett namn på kodtyp

Metoder

namnBeskrivning
Equals(BaseEncodeType)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseEncodeType värde.
override Equals(object)Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseEncodeType värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för denna instans.
GetString()Konverterar instansen av BaseEncodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:0; Namn:Codabar”.
override ToString()Returnerar namnet på den givna BaseEncodeType som en sträng.

Exempel

Det här exemplet visar hur man får en instans av klassen SymbologyEncodeType.

[C#]
SymbologyEncodeType symbologyType = EncodeTypes.QR 
 
[VB.NET]
Dim symbologyType As SymbologyEncodeType 
symbologyType = EncodeTypes.QR

Se även