TextAlignment

TextAlignment enumeration

Textjustering.

public enum TextAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Left 0 Vänster position.
Center 1 Mittposition.
Right 2 Höger position.

Se även