TwoDComponentType

TwoDComponentType enumeration

Typ av 2D-komponent

public enum TwoDComponentType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 0 Välj typ av 2D-komponent automatiskt
CC_A 1 CC-A typ av 2D-komponent. Det är en strukturell variant av MicroPDF417
CC_B 2 CC-B typ av 2D-komponent. Det är en MicroPDF417-symbol.
CC_C 3 CC-C typ av 2D-komponent. Det är en PDF417-symbol.

Se även