Unit

Unit class

Anger storleksvärdet i olika enheter (pixel, tum, etc.).

public sealed class Unit

Egenskaper

namnBeskrivning
Document { get; set; }Hämtar eller ställer in storleksvärde i dokumentenheter.
Inches { get; set; }Hämtar eller ställer in storleksvärdet i tum.
Millimeters { get; set; }Hämtar eller ställer in storleksvärdet i millimeter.
Pixels { get; set; }Hämtar eller ställer in storleksvärdet i pixlar.
Point { get; set; }Hämtar eller ställer in storleksvärdet i punkt.
Resolution { get; }Upplösning

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Bestämmer om denna instans och ett specificerat objekt, som också måste vara enUnit objekt, har samma värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för detta objekt.
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaUnit .

Exempel

Detta exempel visar hur man skapar och sparar en streckkodsbild.

[C#]
  using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128))
  {
      generator.Parameters.Barcode.BarHeight.Millimeters = 10;
      generator.Save("test.png");
  }

Se även