Aspose.BarCode.Windows.Forms

Den Aspose.BarCode.Windows.Forms innehåller WinForms-kontroller för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.

Klasser

KlassBeskrivning
AztecParametersUIUI-omslag förAztecParameters class.
BarCodeGeneratorControlBarCode Windows Control, gå till panelen i verktygslådan och lägg till Aspose.BarCode.dll, och du kommer att se BarcodeGeneratorControl visas. Bara dra och släpp den till ditt Windows-formulär. se se
CaptionUIUI-omslag förCaptionParameters class.
CodetextParametersUIKodtextparametrar.
DataMatrixParametersUIUI-omslag förDataMatrixParameters class.
Pdf417ParametersUIUI-omslag förPdf417Parameters class.
QrParametersUIUI-omslag förQrParameters class.
SpecificParametersUISpecifika parametrar.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IBarCodeGeneratorControlIBarCodeGeneratorControl for TypeConverters