Aspose.BarCode.Windows.Forms

Den Aspose.BarCode.Windows.Forms innehåller WinForms-kontroller för generering och ritning av 1D/2D streckkoder.

Klasser

Klass Beskrivning
AztecParametersUI UI-omslag förAztecParameters class.
BarCodeGeneratorControl BarCode Windows Control, gå till panelen i verktygslådan och lägg till Aspose.BarCode.dll, och du kommer att se BarcodeGeneratorControl visas. Bara dra och släpp den till ditt Windows-formulär. se se
CaptionUI UI-omslag förCaptionParameters class.
CodetextParametersUI Kodtextparametrar.
DataMatrixParametersUI UI-omslag förDataMatrixParameters class.
Pdf417ParametersUI UI-omslag förPdf417Parameters class.
QrParametersUI UI-omslag förQrParameters class.
SpecificParametersUI Specifika parametrar.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IBarCodeGeneratorControl IBarCodeGeneratorControl for TypeConverters