AztecParametersUI

AztecParametersUI class

UI-omslag förAztecParameters class.

public class AztecParametersUI

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
AztecErrorLevel { get; set; }Nivå av felkorrigering av aztekiska typer av streckkoder. Värdet bör vara mellan 10 och 95.
AztecSymbolMode { get; set; }Hämtar eller ställer in ett Aztec-symbolläge. Standardvärde: AztecSymbolMode.Auto.
CodeTextEncoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodningen av kodtext.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaAztecParameters .

Se även