CaptionUI

CaptionUI class

UI-omslag förCaptionParameters class.

public sealed class CaptionUI

Egenskaper

namnBeskrivning
Alignment { get; set; }Hämtar eller ställer in texteninriktning av bildtexten.
Color { get; set; }Hämtar eller ställer införfärg avrubrik .
Font { get; set; }Hämtar eller ställer infont avrubrik .
Padding { get; }Hämtar eller ställer in textutfyllnadPadding .
Text { get; set; }Hämtar eller ställer in innehållet i bildtexten.
Visible { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde indikerar omrubrikär synlig.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCaptionUI .

Se även