CodetextParametersUI

CodetextParametersUI class

Kodtextparametrar.

public class CodetextParametersUI

Egenskaper

namnBeskrivning
Alignment { get; set; }Hämtar eller ställer in justeringen av kodtexten. Standardvärde: StringAlignment.Center.
Color { get; set; }Ange kodtextens färg. Standardvärde: Color.Black.
Font { get; set; }Ange kodtextens teckensnitt som visas. Standardvärde: Arial 5pt regular. Ignoreras om FontMode är inställt på FontMode.Auto.
FontMode { get; set; }Ange FontMode. Om FontMode är inställt på Auto, kommer teckenstorleken att beräknas automatiskt baserat på xDimension value. Det rekommenderas att använda FontMode.Auto, särskilt i AutoSizeMode.Nearest eller AutoSizeMode.Interpolation. Standardvärde: FontMode.Auto.
Location { get; set; }Ange kodtextplatsen som visas, inställd på CodeLocation.None för att dölja CodeText. Standardvärde: CodeLocation.Below.
Space { get; }Mellanrum mellan CodeText och streckkoden iUnitvalue. Standardvärde: 2pt. Ignoreras för EAN8, EAN13, UPCE, UPCA, ISBN, ISMN, ISSN, UpcaGs1DatabarCoupon.
TwoDDisplayText { get; set; }Text som kommer att visas istället för kodtext i 2D streckkoder. Används för: Aztec, Pdf417, DataMatrix, QR, MaxiCode, DotCode

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaCodetextParameters .

Se även